I Am Planet – Záznamy ticha

I Am Planet - Záznamy ticha (album, vinyl, download)

DR-077

Na 4. štúdiovom albume s názvom Záznamy ticha sa Patrik Korinok a.k.a. I AM PLANET po prvýkrát ideovo zameral na problémy človeka. Človeka v dobe informačného smogu, po okraj preplneného zbytočnými informáciami, žijúceho v neustálom hluku, duševnom i fyzickom. „Vnímajúc naliehavú potrebu liečivého ticha som sa rozhodol zastaviť, započúvať sa do elementárnych potrieb vlastnej duše, ktoré kričali, snažiac sa prehlušiť chaotický vír v mojom vnútri. Pri hľadaní inšpirácie som sa aj vplyvom okolností spôsobených pandémiou rozhodol čerpať priamo z najbližšieho okolia, môjho domova - Liptova.”, objasňuje Patrik leitmotív albumu. Práve v kontexte domáceho prostredia a vzhľadom na osobný vzťah k autorovi sa mu tak úplne prirodzene ako východiskový inšpiračný zdroj ponúklo dielo slovenského maliara Zoltána Palugyaya. Ako naznačuje názov albumu, na nahrávke sa vo väčšej miere využíva ticho ako plnohodnotná súčasť kompozície, občas je však provokatívne až nepríjemné (Pri Váhu) - núti človeka zastaviť, sústrediť sa. Skladby sú na základe spôsobu kompozície koncipované do dvoch rovín - príbehovej, pri ktorej sa kompozícia vyskladáva vrstvením, postupným otváraním príbehu (Svätojánskou Dolinou, Belasý vták...) a záznamovej, v ktorej sa opisuje pocit, esencia bez dôrazu na príbehovosť či vývoj skladby v čase (Nocou, Spomienka na Rügen...).


Limited vinyl + kniha Limited vinyl Download
Apple Music Spotify Youtube Music Deezer Bandcamp Amazon Tidal
Album
30/04/2021
38:54 min.

Composed, produced and mixed by Patrik Korinok (I Am Planet)
Recorded at Catesound Studio, Bardejov and Little Gallery Studio, Liptovský Hrádok
Mastered by Tomáš Karásek at Gargle & Expel
Artwork & design by David Kalata

Fond na podporu umenia

Tracks –


V médiách –

I Am Planet inšpiráciu hľadal všelikde, nakoniec ju našiel doma na Liptove.

Celý článok
Patrik Korinok z I Am Planet: Záznamy ticha sú inšpirované Liptovom nie preto, že je v kurze.

Celý článok